Privacy en dossier

Een psychologische behandeling vraagt samenwerking en vertrouwen. Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik kan niet zonder uw toestemming met derden overleggen. Uw gegevens dienen 15 jaar lang bewaard te worden. Uw gegevens staan in het elektronische dossier. Dit dossier is ter inzage. U heeft recht op vernietiging van deze gegevens. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen.