Privacy en dossier

Een psychologische behandeling vraagt samenwerking en vertrouwen. Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik kan niet zonder u toestemming met derden overleggen.

Uw gegevens dienen 15 jaar lang bewaard te worden. Uw gegevens staan in het elektronische dossier. Dit dossier is ter inzage. U heeft recht op vernietiging van deze gegevens. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen.