Kosten

Verwijzing
Voor vergoeding van uw behandeling is vaak een verwijzing van uw huisarts nodig.

BGGZ
Ik werk samen met Vicino, een samenwerkingsverband tussen de huisartsen en vrijgevestigde psychologen. Kortdurende behandeling tot 12 sessies wordt hierbij vergoed. Houdt u wel rekening met uw eigen risico per jaar. Vicino zal per maand het aantal sessies in rekening brengen.

SGGZ

In 2022 isĀ  het Zorgprestatiemodel in werking getreden. De behandeling zal maandelijks in rekening worden gebracht en afhankelijk zijn van het aantal gevolgde sessies. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. De tarieven kunt u terugvinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ik werk zonder contracten met de ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent krijgt u een deel of de behandeling geheel vergoed. Bij een restitutiepolis krijgt u bij een deel van de zorgverzekeraars 100% van de behandeling vergoed. Het advies is om zelf na te vragen welk percentage van het NZA tarief door de zorgverzekeraar wordt vergoed bij ongecontracteerde zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor 2024 de tarieven vastgesteld voor diagnostiek en behandeling in de vrijgevestigde praktijk.

De prestatiecodes die ik het meeste hanteer zijn:

CO0440 Diagnostiek 45 minuten 183,07 euro

CO0505 Behandeling 45 minuten 156,72 euro

 

No show
Geplande afspraken dienen ten minste 24 uur van te voren per mail worden afgezegd.
Te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht ( 80 euro), ongeacht de reden van het niet verschijnen op de afspraak.