Behandelingen

Na verwijzing door uw huisarts of de POH van de huisarts volgt een intakegesprek waarbij uw klachten worden besproken, de context waarin uw klachten zijn ontstaan en uw doelen voor behandeling. Aan het einde van het intakegesprek bespreek ik met u mijn diagnostische overwegingen en mijn advies voor behandeling. Bij de behandeling maak ik gebruik van meetinstrumenten. Bij de start en aan het einde van de behandeling zal ik u vragen een klachtenvragenlijst in te vullen via internet. Aan het einde van de behandeling zal ik u vragen een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Tijdens de behandeling maak ik ook gebruik van e-health, behandeling via internet. Het is altijd mogelijk om mensen iemand mee te nemen naar het intakegesprek en eventuele vervolgsessies.

De praktijk is gespecialiseerd in onderstaande behandelingen
EMDR/ IRRT/ BEPP
Schematherapie
Cognitieve gedragstherapie
Dialectische Gedragstherapie.

Als psycholoog werk ik conform de kwaliteitsstandaarden die zorgen dat u een goede en passende behandeling krijgt aangeboden. Met kwaliteitstandaarden wordt het voor alle partijen inzichtelijk wat er in een behandeltraject geboden kan worden. Ik werk in mijn praktijk met de nieuwste GGZ-standaarden, www.ggzstandaarden.nl. Uiteraard blijft behandeling ook maatwerk en zal ik in overleg met u bespreken wat een passende behandeling voor u kan zijn. Voor meer informatie over de diverse psychiatrische klachten waarvoor u behandeling kan krijgen kunt u ook informatie vinden op de website van Thuisarts.nl

Binnen de basis GGZ kunt u terecht voor een klachtgerichte behandeling zoals depressie, angststoornissen, traumaklachten, ADHD, dwangklachten, e.d. Kortdurende behandeling binnen de basis GGZ bestaat uit maximaal 12 sessies. De behandeling kan natuurlijk ook korter zijn als u klachten eerder over zijn.

Bij ernstige verslaving of suicidaliteit kunt u in overleg met uw huisarts zich laten verwijzen naar de GGZ. Ik ben als kleine praktijk niet in staat om 24/7 zorg te bieden. Bij acute situaties kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost. In periode van afwezigheid van mij als behandelaar, overleg ik met u of waarneming door een collega wenselijk is.

 

Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen

Er zijn diverse zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen die informatie en ondersteuning kunnen bieden bij klachten.

Tevredenheid

Ik vind het belangrijk om feedback te krijgen op mijn functioneren als psycholoog. Ik vraag u daarom om aan het einde van de behandeling een vragenlijst in te vullen.

De gemiddelde tevredenheid gemeten in 2023 met de CQi

– bejegening 4,71 op een schaal van 1 tot 5

– samen beslissen 4,44 op een schaal van 1 tot 5

– uitvoering behandeling 4,21 op een schaal van 1 tot 5

– totale rapportcijfer 8,25 op een schaal van 1 tot 10

Ik ben blij met deze uitkomst omdat dit aangeeft dat de mensen die bij mij in behandeling zijn geweest tevreden zijn over de behandeling bij mij. Uiteraard sta ik open voor feedback zodat ik mijn behandelingen kan verbeteren.